Leerstoornissen

Sommige kinderen ervaren moeilijkheden op school die blijven aanhouden ondanks het aanbod van extra zorg op school. In dat geval kan externe ondersteuning door een logopedist aangewezen zijn. Wanneer deze problemen hardnekkig voortduren na intensieve begeleiding, kan er sprake van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie).

Leerproblemen kunnen zich op drie domeinen situeren: lezen, spelling en rekenen. Het is mogelijk dat kinderen moeilijkheden ondervinden op meerdere domeinen.

Lezen (dyslexie)

Kinderen met een leesstoornis maken vaak leesfouten en/of lezen trager dan hun leeftijdsgenoten. Ze hebben moeite met het snel herkennen van woordbeelden.

Spelling (dysorthografie)

Kinderen die een spellingsstoornis hebben, maken veel spellingsfouten en schrijven vaak traag omdat ze moeite hebben met het woordbeeld neer te schrijven. Deze kinderen schrijven woorden vaak hoe ze het horen en hebben moeite met het automatiseren van spellingsregels.

Rekenen (dyscalculie)

Kinderen met een rekenstoornis, hebben moeite om specifieke rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. De moeilijkheden kunnen voorkomen op verschillende domeinen zoals hoofdrekenen maar ook meetkunde of metend rekenen. Deze kinderen hebben moeite met het toepassen van rekenprocedures of het oproepen van rekenfeiten.