Vloeiendheidsstoornissen

Stotteren

Stotteren is het onvrijwillig optreden van onderbrekingen in het vloeiende verloop van de spraak. Het uit zich o.a. in herhalingen (ma-ma-mama), blokkeringen (k/koek) en verlengingen (ssssssoep).Stotteren kan gepaard gaan met bijkomende gedragingen zoals oogknipperen, bewegingen van het hoofd of ledematen, het gebruik van synoniemen en/of stopwoorden… Ook kunnen er geleidelijk aan negatieve gedachten ontwikkelen over zichzelf als spreker of over communicatie in het algemeen.

In de behandeling van stotteren wordt er steeds holistisch gewerkt met de nodige aandacht voor de stottergedragingen, de bijkomende gedragingen én de emotionele en cognitieve factoren.

Broddelen

Broddelen is net als stotteren een verstoring van de vloeiendheid van de spraak. Personen die broddelen praten erg snel en zijn moeilijk te verstaan. Opvallend zijn het ineenschuiven van woorden, een slappe uitspraak, moeite met een correcte beklemtoning en het inlassen van pauzes tussen woorden en zinnen.

In tegenstelling tot personen die stotteren, zijn personen die broddelen zich vaak niet bewust van hun spraakmoeilijkheden.